Metsästys

Tähän osioon on kerätty eri metsästysmuotojen ohjeita ja sääntöjä. Täällä voidaan myös tiedottaa jahdin kulusta ja järjestettävistä yhteisjahdeista.

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt hyvät metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjenuoraksi.

 

 1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä
 2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella
 3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä
 4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
 5. Hoida riistaa
 6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta
 7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä
 8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin
 9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin
 10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin
 11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
 12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

Tarkennukset täällä.